Ένα ιδιαίτερο σεμινάριο με εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολλά σημαντικά σημεία που μπορούν να βοηθήσουν την εξέλιξη της σκέψης και κατα συνέπεια της ζωής μέσα απο μια πολύ ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διαδικασία.