Το πρόγραμμα είναι για όλους όσους επιθυμούν έμπρακτα να στηρίζουν τη νέα γενιά σε όλα τα επίπεδα. Κατανοώντας πώς λειτουργούν οι πεποιθήσεις, τι είναι και τι δεν είναι, πώς λειτουργεί το υποσυνείδητο, τότε όλα γίνονται μαγικά.