Παίρνω τις καλύτερες αναμνήσεις και εντυπώσεις! Μου έχεις αλλάξειτα φώτα και το μυαλό μου πετάει Ελένη Σαραντινού! Είναι σαν να σου βγάζουν το παλιό και να σου φοράνε ένα καινούριο.