Σε έναν πολύ ωραίο χώρο, έμαθα και προπονήθηκα σε πράγματα που δεν είχα ξανακούσει. Μου έδειξε έμπρακτα πώς να βάζω σε σειρά τις σκέψεις μου ώστε να μπορέσω να συνειδητοποιήσω τι είναι σημαντικό στη ζωή.