Είναι ένα δυναμικό σεμινάριο, διαδραστικό με ιδιαίτερη ευαισθησία. Σου δίνει τη δυνατότητα να δείς τη ζωή σου και τις επιλογές σου σε άλλη διάσταση.