Καταπληκτικό σεμινάριο, αλλάζει πραγματικά την οπτική γωνία που βλέπεις τα πράγματα, Πολλά ερωτήματα που υπόβοσκαν στο υποσυνείδητό μου, βρήκαν την απάντησή τους.