Μου άνοιξε νέους ορίζοντες όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζω τη ζωή, ότι μου συμβαίνει και ότι θέλω και θεωρώ ότι δικαιούμαι να μου συμβεί.